Insufficiens er en juridisk betegnelse for en underbalance, det forhold, at en skyldners passiver overstiger aktiverne. Insufficiens indgår i vurderingen af, om betingelserne for konkurs er til stede, se insolvens.