Insolation er den strålingsenergi, som Jorden modtager fra Solen. I årsgennemsnit for hele Jorden udgør insolationen 340 W/m2 ved atmosfærens top; heraf når ca. 160 W/m2 jordoverfladen, mens resten reflekteres og absorberes undervejs. Insolationens størrelse ved jorden er afhængig af breddegraden og skydækket, men også luftens vanddampindhold og forureningsgrad har betydning.