Inserat, (af lat. inseratur 'skal indføjes', af inserere 'indføje'), annoncestof, der fx bringes i et dagblad, og som i opsætning minder om den generelle redaktionelle opsætning. Det er derfor almindeligvis forsynet med betegnelsen inserat for at tydeliggøre for læserne, at der trods den layoutmæssige udformning er tale om stof produceret og betalt af eksterne kilder. Se også journalistik.