inkunabel

Inkunabelside fra bog trykt 1476.

.

De første trykte bøger skulle ligne håndskrifter i kodeksform, som fx dette bibelhåndskrift fra 1310.

.

Artikelstart

Inkunabel, bog trykt før d. 1. januar 1501. Denne grænse har gennem tiderne været kritiseret, fordi den udelukker bøger trykt op til ca. 1530 uden for Centraleuropa, som sædvanligvis opfylder de samme tekniske og grafiske kriterier som bøger trykt i centraleuropa forud for 1501: inkunabler skal være trykt med bogtrykkerens egen skrift og i et layout der tilstræber at ligne det middelalderlige håndskrifts.

Faktaboks

Etymologi
Ordet inkunabel kommer af latin incunabula 'svøb', oprindeligt brugt i overført betydning om bogtrykkets ældste periode, siden betegnelse for den enkelte bog fra perioden; tysk Wiegendruck 'vuggetryk'.

Af hensyn til bibliotekskatalogers sammenlignelighed er den oprindelige grænse dog blevet knæsat som international standard (ISO 5127: 2001). Se også palæotyp og bogtryk.

I bogtrykkerkunstens første ca. 50 år tryktes i Europa ca. 27 000 titler; fra at efterligne håndskrifterne udviklede bogtrykket sig til et håndværk på egne præmisser.

Den boghistoriske forskning har navnlig interesseret sig for identifikation af bogtrykkerne ved analyse af deres typemateriale; den størst anlagte systematik skyldes tyskeren Konrad Haebler, men senere forskere, især Lotte (f. 1932) & Wytze Hellinga (1908-85), har peget på, at forholdene var mindre statiske, end Haebler forudsatte i 1900-t.s begyndelse.

Den grundlæggende universelle inkunabelbibliografi er Ludwig Hains Repertorium bibliographicum (1826-38 med senere supplementer); mere omfattende og nøjagtig i detaljen er Gesamtkatalog der Wiegendrucke, hvis udgivelse påbegyndtes i Tyskland 1925, forsinkedes af 2.Verdenskrig og Tysklands deling og i 1997 dækker bogstaverne A til H. En praktisk erstatning for det manglende er Incunabula Short Title Catalogue (ISTC), udarbejdet af British Library og tilgængelig online (1997).

Mange enkelte biblioteker har udgivet kataloger over deres inkunabelsamlinger, blandt de største British Library og Bayerische Staatsbibliothek. En katalog over Det Kongelige Biblioteks ca. 4500 inkunabler udkom 1935-38 ved Victor Madsen, suppleret 1963 ved Erik Dal.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig