Inkorporering, (af lat. incorporare 'indføje, indlemme'), inden for sprogvidenskab en delvis sammensmeltning af to ord, typisk verbum og objekt. Den fonetisk eller grammatisk tæt sammenhængende konstruktion angiver oftest, at der er tale om en generel, vanemæssig eller ritualiseret handling. Inkorporering er mest kendt fra indianske sprog, men findes formodentlig mere eller mindre udbredt i alle sprog. Konstruktionen med artikelløst objekt på dansk som i læse avis kan således fortolkes som inkorporering af objektet, til forskel fra læse avisen.