Inkommensurabel, usammenlignelig, ikke-målelig. Anvendes i matematik om størrelser, der ikke kan deles et helt antal gange med samme måleenhed. Fx er tallet 2 og kvadratroden af 2 inkommensurable størrelser ligesom siden og diagonalen i et kvadrat.