Injektivitet, (afledn. af lat. injicere, se injektion), egenskab ved matematiske afbildninger. En afbildning fra en mængde A til en mængde B kaldes injektiv, hvis forskellige elementer i A har forskellige billeder i B. Fx er afbildningen xx3 af R over i R injektiv. Derimod er xx2 ikke injektiv, da fx 2 og −2 har samme billede.