Inhabilitet, (af lat. inhabilis 'uhandlelig, udygtig', af in- og habilis 'duelig, tjenlig'), særlige forhold hos en person, som varetager opgaver i en offentlig myndighed eller i et aktieselskab eller lignende organ med en kollektiv ledelse, der afskærer dem fra at deltage i en sags behandling. De særlige forhold vil som oftest være en personlig interesse i sagens udfald.

Forvaltningsloven

indeholder regler om personlig, speciel inhabilitet. Den, der har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, som behandles i den offentlige forvaltning, må ikke selv deltage i sagens behandling. Det samme gælder, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. En forudsætning for at udføre opgaver i forvaltningen er, at man ikke er eller kommer i en situation, hvor man ofte vil blive afskåret fra at udføre sine opgaver som følge af speciel inhabilitet; der kan i så fald siges at foreligge generel inhabilitet.

I selskaber

kan et medlem af en bestyrelse, en direktion eller et repræsentantskab have en så konkret personlig interesse i en sags udfald, at vedkommende ikke må deltage i sagens behandling i det pågældende selskabsorgan. På en generalforsamling kan også et selskabs ejere, dvs. aktionærer eller anpartshavere, være inhabile; det forekommer imidlertid kun i de sjældne tilfælde, hvor der skal træffes beslutning om, hvorvidt en tvist mellem den inhabile og selskabet skal indbringes for domstolene, eller om ansvar skal gøres gældende mod vedkommende.

Retsplejeloven

indeholder regler om speciel inhabilitet for personer, som virker inden for retsplejen, fx nævninger, domsmænd, syns- og skønsmænd og anklagere, samt inhabilitet for dommere. Retsplejeloven § 60, stk. 1 opregner de forskellige relationer, som medfører, at en dommer er inhabil, fx at han eller hun er part i sagen eller beslægtet med en part i sagen, eller at vedkommende dommer har handlet som dommer i sagen i den underordnede instans. Menneskerettighedsdomstolen har flere gange fastslået, at det ikke er tilstrækkeligt, at en dommer er habil, han eller hun skal også fremtræde som habil.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig