Ingeniørtropper, selvstændig våbenart i hæren. Løser opgaver i forbindelse med ingeniørtjenesten som fx bygning af veje og broer samt minetjeneste og ABC-krigsførelse. I Danmark oprettedes i 1684 en dansk og en holstensk fortifikationsetat og siden en i Norge. De tre etater blev i 1763 samlet i en, der i 1842 blev afløst af Ingeniørkorpset. Dette korps var bl.a. ansvarligt for vejtjenesten, indtil denne i 1868 henlagdes under amterne. Ingeniørtropperne omfattede også telegraf- og radiokompagnier, der nu er udskilt i telegraftropperne.