Infatigabel, (af fr. infatigable, af lat. in- u- + fatigare trætte, udmatte), utrættelig.