Industribyggeri, samlebetegnelse for bygninger, hvori der produceres varer i større skala. Den ydre ramme kan være tilfældige bygninger, eller produktionen kan foregå i det fri, men ofte vil der være tale om formålsbestemte bygninger. Bygningernes dimensioner og konstruktion er ofte søgt tilpasset produktionen.