Indskydningskonstruktion, (gr. neusis), i geometri det at trække en ret linje gennem et givet punkt i en sådan retning, at der på linjen afskæres en given længde mellem to givne rette eller krumme linjer. En indskydningskonstruktion kan ikke i almindelighed udføres alene med passer og lineal, men forudsætter fx "rumlige" kurver, dvs. skæringskurver mellem kugler, cylindre eller kegler. Oldtidens geometere anvendte indskydningskonstruktioner til den ellers umulige tredeling af en vinkel.