Indoleddikesyre, plantevækststof tilhørende hormongruppen auxiner, der selv i meget små koncentrationer fremkalder (inducerer) eller fremskynder strækningsvæksten i højere planters skudceller. Indoleddikesyre påvirker en række andre processer, fx plantens vækst mod lys (fototropisme) og lodret vækst modsat tyngdekraften (gravitropisme), øget dannelse af transportvæv, begyndende dannelse af stiklingers siderødder samt hæmning af sideknoppers udspring. Celledelinger fremmes af indoleddikesyre i nærvær af cytokininer (fx i vævskultur), og i mange af processerne virker indoleddikesyre formentlig i samspil med andre vækststoffer som fx gibberelliner. Indoleddikesyre produceres i intakte planters skud- og rodspids og transporteres normalt fra spids mod basis, uanset plantens rumlige orientering; dette kaldes polær eller ensrettet transport.