indkomstoverførsler

Artikelstart

Indkomstoverførsler er ydelser, der består i, at det offentlige overfører indkomst til borgerne, fx i form af pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge, kontanthjælp og uddannelsesstøtte, SU.

Faktaboks

Også kendt som

overførselsindkomster

De fleste indkomstoverførsler er sociale ydelser, der udbetales som erstatning for mistet erhvervsindkomst, fx pga. alder, handicap, ledighed eller sygdom, idet dog modtagerne i varierende omfang tillades at have erhvervsindkomst, samtidig med at de oppebærer indkomstoverførsler. I Danmark er næsten alle indkomstoverførsler skattepligtige, mens de i mange andre lande er skattefrie. I løbet af 1970'erne skete bl.a. i takt med den stigende arbejdsløshed en kraftig stigning i indkomstoverførslerne. Under en konjunkturopgang som i 1990'erne udgør indkomstoverførsler en faldende andel af bruttonationalproduktet. Siden 1994 er andelen i Danmark således faldet fra over 21% til knap 17% af bruttonationalproduktet i 2000.

Samfundsøkonomisk indebærer indkomstoverførslerne først og fremmest en omfordeling, således at forbrugsmuligheder overgår fra dem, der har erhvervsindkomst, til dem, der har mistet erhvervsindkomsten.

Da langt de fleste ydelser udbetales efter faste kriterier, sker der automatisk en stigning i indkomstoverførslerne, når samfundsøkonomien stagnerer, og ledigheden vokser. Herved udgør indkomstoverførslerne en vigtig del af den automatiske finanspolitiske stabilisering, se finanspolitik. Indkomstoverførsler har endvidere samfundsøkonomiske virkninger pga. deres påvirkningsmuligheder mht. tilskyndelsen til at arbejde og til at spare op.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig