Indkomstår, periode på ét år, der er det tidsmæssige grundlag for opgørelse af skattepligtig indkomst. Indkomståret er som regel det kalenderår, der går forud for ligningen, men selskaber kan vælge og erhvervsdrivende personer kan få tilladelse til at anvende et andet indkomstår end kalenderåret.