Indholdsmangler er, når indholdet i den indgåede aftale er i strid med fx aftalelovens § 36, moral, god skik, almindelig hæderlighed mv. Disse indholdsmangler i aftalen, kan medføre, at aftalen kan tilsidesættes helt eller delvis af Forbrugerklagenævnet og til sidst af domstolene.