Indflydelsessfære, område, hvor en stormagt hævder sin særstilling, se geopolitik.