Index, (lat.), inden for anatomi pegefinger. Se også hånd.