Indeksmineral, mineral, der kan anvendes til at karakterisere en bestemt metamorfosegrad. Stigende metamorf omdannelse af lerbjergarter angives ved laveste metamorfosegrad ved fx chlorit, dernæst biotit, granat, staurolit, kyanit og ved højeste metamorfosegrad sillimanit.