Indbofordelingsliste, liste over, hvorledes en persons indbo skal fordeles ved den pågældendes død. Det er i praksis ret almindeligt, at en testator får indsat en bestemmelse i testamentet om, at hans eller hendes arvinger skal respektere en evt. efterladt indbofordelingsliste. En sådan liste er imidlertid et formløst testamente, og det bliver ugyldigt, hvis blot én af arvingerne protesterer mod den.