incitament

Artikelstart

Incitament, tilskyndelse til at handle på en bestemt måde. Det er almindeligt at opfatte økonomiske systemer, fx virksomheder eller samfundet som helhed, som systemer, der består af flere agenter (individer, grupper eller organisationer) med forskellige interesser og informationsmængde.

Faktaboks

Etymologi
Ordet incitament kommer af latin incitare 'sætte i hurtig bevægelse', af in- og citus 'hurtig'.

Et centralt økonomisk problem er derfor, hvordan man kan sikre et fornuftigt samspil mellem sådanne agenter. Det kræver dels en vis planlægning af deres handlinger, dels at de motiveres til at handle som planlagt. Incitamentteori handler om motivationsproblemet, dvs. om, hvordan agenter motiveres til at opføre sig på bestemte måder.

Incitamentproblemet kan afhjælpes på forskellig vis. En mulighed er at ændre og forlige agenternes grundlæggende interesser ved at skabe en særlig moral, korpsånd eller kultur i systemet. En anden er at forbedre mulighederne for at straffe uønsket og belønne ønsket adfærd. Det kan dels ske ved at øge overvågningen af agenternes adfærd og derved forbedre mulighederne for at belønne/straffe i de rigtige situationer, dels ved at øge omfanget af de belønninger/straffe, som kan anvendes.

Det er især incitationsproblemer, der er knyttet til begrebet asymmetrisk information, som siden midten af 1970'erne har haft økonomisk interesse. Der er i den forbindelse udviklet resultater vedr. design af aflønningsformer, som motiverer agenter til at yde en høj arbejdsindsats, selvom indsatsen ikke direkte kan observeres, og til sandfærdigt at oplyse, hvad de ved og ønsker, selvom ønsker o.l. ikke umiddelbart kan kontrolleres.

Der er mange eksempler på konkrete incitationsproblemer med tilhørende løsninger:

For at få skatteyderne til sandfærdigt at fortælle, hvad de har tjent, kan samfundet appellere til deres moral, øge kontrollen, øge straffen for skattesnyd eller mindske skattetrykket og dermed tilskyndelsen til snyd.

For at motivere til en passende høj arbejdsindsats kan en virksomhed anvende akkordløn og provisionsløn eller gøre lønmodtagerne til medejere af virksomheden.

For at motivere bilister til fornuftig kørsel kan et forsikringsselskab kræve en selvrisiko, så også forsikringstager påføres ekstra udgifter ved uforsigtighed.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig