In stirpes er et system, hvorefter arv fordeles efter stammer, dvs. fordeles i lige store lodder mellem de forskellige arveberettigede linjer, således at stammerne og ikke det samlede antal af arvinger er afgørende for, hvor meget hver enkelt arver. Har en netop afdød person fx haft tre børn, A, B og C, og A er i live, B død uden at efterlade sig børn, mens C er død og har efterladt sig to børn, D og E, fordeles arven efter den afdøde med halvdelen til A og en fjerdedel til hver af D og E.