Impulsering, omdannelse af et kontinuert analogt signal, fx et elektrisk signal fra en mikrofon, til en tidsfølge af impulser, hvor hver impuls afspejler det kontinuerte signals øjebliksværdi. Se også digitalteknologi.