Imprimatur er et påtryk i bøger på titelbladets for- eller dets bagside, som angivelse af kirkens eller den statslige censurs trykketilladelse. I Danmark skulle dette ifølge Danske Lov fra 1683 forekomme i alle bøger; praksis var dog ikke helt konsekvent. Bestemmelsen blev ophævet i 1770, men censur blev praktiseret frem til Junigrundloven 1849.