Implosiv, (af in- og afledn. af lat. plaudere 'klappe'), klusil, som træffes inden for mange afrikanske og indiske sprogs konsonantsystemer. Implosiver dannes ved, at strubehovedet sænkes lidt, samtidig med at der er lukke ved tungen eller læberne, så der opstår et undertryk i mundhulen. Når mundlukket opløses, strømmer luften derfor ind i mundhulen. Implosiver er overvejende stemte, men ustemte implosiver kendes fra enkelte sprog.