Imitation, i musik den kompositionsteknik, der anvendes i kanon og fuga; kendetegnet ved, at stemmerne sætter ind efter hinanden med det samme tema, evt. i ændret form af hensyn til tonearten, men stadig genkendeligt.