Illusionisme er den anskuelse, at virkeligheden kun er blændværk og at moralforestillinger kun beror på selvbedrag.