Illoyal konkurrence er en erhvervsmæssig adfærd, der skader konkurrenterne ved anvendelse af forretningsmetoder, som strider mod god markedsføringsskik, navnlig anvendelse af urigtige, vildledende eller utilbørlige angivelser i reklameøjemed eller benyttelse af andres forretningskendetegn eller tilegnelse af deres erhvervshemmeligheder. Illoyal konkurrence kan dels imødegås ved domstolene med hjemmel i Markedsføringsloven, dels påtales af erhvervslivets selvdisciplinære organer på basis af bl.a. Det Internationale Handelskammers kodekser (ICC-Kodekser).