Ikke-diskriminationsprincip, EU-princip, knæsat i EF-traktaten, hvorefter al forskelsbehandling, der foretages pga. nationalitet, er forbudt inden for traktatens anvendelsesområde; dvs. at forskelsbehandling over for medlemslandenes, men ikke nødvendigvis andre landes borgere og virksomheder er forbudt.