Ignorantia juris non nocet er en retsgrundsætning om, at ukendskab til lovgivningen ikke fritager for ansvar.