Iglulik, fællesbetegnelse for fire regionale grupper af inuit (tununirusirmiut, tununirmiut, iglulingmiut og aivilingmiut) på Baffin Island og Melville Peninsula i NØ-Canada. Grupperne har traditionelt haft en del indbyrdes kontakt og adskiller sig især fra tilgrænsende inuit ved at bebo et område, hvor de om vinteren har kunnet drive fangst på åbent vand af sæl, hvalros og hval. De ca. 3000 iglulik bor i arktiske bysamfund.