idrætsskader

Artikelstart

Idrætsskader, legemlige beskadigelser, der opstår under idrætsudøvelse enten i forbindelse med motion eller konkurrence. Der skelnes mellem de akutte beskadigelser, der sker i forbindelse med tilskadekomster, og dem, der optræder i forbindelse med overbelastning. De akutte beskadigelser adskiller sig ikke fra dem, man normalt ser efter fx trafikuheld, dog er især læsioner af knæleddet hyppigt forekommende. Overrivning af knæleddets forreste korsbånd skyldes således for 75% vedkommende tilskadekomst i forbindelse med idrætsudøvelse. Skader som følge af overbelastning er typiske i forbindelse med idræt, men ses fx også i arbejdslivet. Tennisalbue forekommer således langt hyppigere blandt arbejdere end blandt idrætsudøvere. Hyppigheden af idrætsskader er ikke kendt, men det anslås, at der forekommer mere end 1 mio. tilfælde om året i Danmark. Det er dog kun i 10-20% af tilfældene, at der sker en henvendelse til en skadestue, og hos mindre end 5% er læsionen så alvorlig, at en operation er nødvendig.

Blandt de akutte tilskadekomster drejer det sig ofte om beskadigelser af større led, fx fod- eller knæled. Beskadigelse af disse to led skønnes således at udgøre mere end 33% af de akutte idrætsskader.

Overbelastningsskader rammer muskel-, sene- eller knoglevæv og vil ofte være bestemt af den særlige idrætsudøvelse, fx lyskeskader hos fodboldspillere og akillesseneirritation hos badmintonspillere og løbere. Skaderne vil som regel være forårsaget af en utilstrækkelig træningstilstand eller en pludselig uhensigtsmæssig ændring i aktiviteten uden fornøden opvarmning. Hyppigt forekommende er muskel- eller fibersprængninger (trælår), der i svære og sjældnere tilfælde kan afløses af forkalkninger i musklen eller trykforøgelse i muskellogerne (kompartmentsyndrom). Irritation af de større sener viser sig ved ømhed og hævelse langs den pågældende sene eller ved dennes tilhæftning i knoglen (fx ved tennisalbue). De første symptomer ved knogleoverbelastning er ofte ømhed og smerter (fx skinnebensirritation), som i sværere tilfælde kan efterfølges af træthedsbrud af knoglen (fx i skinneben eller i mellemfodsknogler), hvilket ikke sjældent også ses hos rekrutter. Overbelastningsskaderne vil som oftest kunne udbedres ved reduktion af den skadevoldende aktivitet.

På foranledning af Danmarks Idræts-Forbund har der i alle større byer været oprettet idrætsklinikker, hvor idrætsfolk har kunnet søge råd og vejledning både om diagnose og behandling og om forebyggelse og rehabilitering. Disse klinikker er nedlagt i 1997 og erstattet af idrætsklinikker ved ortopædkirurgiske eller reumatologiske sygehusafdelinger.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig