Idiom, (af gr. idioma 'ejendommelighed, karakteristisk udtryksform', afledn. af idios 'egen, ejendommelig, særegen'), fast billedligt udtryk bestående af to eller flere ord, der tilsammen udtrykker en mening, som ikke direkte kan udledes af de enkelte ord, fx at stille træskoene 'at dø'. Idiomer tillader som regel kun begrænset formel variation: fx han stillede træskoene, men ikke han stillede en træsko. At bruge et idiom er således et konventionelt valg af et udtryk, hvis form og indhold er fastlagt én gang for alle. Mere alment betegner idiom et udtryk, der er særegent for et sprog, en egn eller en kreds. Se også fraseologi.