Identitetshistorie, udforskning af postulerede eller faktiske nationale og etniske fællesskaber. Især ændringer i de værdi- og adfærdsnormer, der i tidens løb har været knyttet til hævdelsen af nationale eller etniske tilhørsforhold, har været centrale i forskningen. De spørgsmål, der stilles, er, hvem der til forskellige tider har opfattet det nationale tilhørsforhold som en del af deres individuelle identitet, og under hvilke betingelser sådanne opfattelser er blevet aktualiseret og følelsesmæssigt forstærket. Identitetshistorie er derfor emnemæssigt nært forbundet med nationalismeforskningen.