Ichnologi, (af gr. ichnos 'spor' og -logi), læren om sporfossiler, dvs. spor efter fortidsverdenens dyreliv.