Hypnotisør, (af fr. hypnotiseur), en, der fremkalder hypnose.