Hygiejniske artikler, tidl. anvendt eufemistisk betegnelse for svangerskabsforebyggende midler (prævention). Såvel Utugtsloven fra 1906 som Straffeloven af 1930, der med nogle mindre ændringer indført i 1937 var gældende til 1967, rummede forbud mod "forargelige måder", hvormed der reklameredes for eller solgtes svangerskabsforebyggende midler. Se også seksualreform.