Hydroxyltal er et tal, som angiver, hvor mange mg kaliumhydroxid der ækvivalerer med den eddikesyre, som ved acetylering bindes af 1 g af et stof. Tallet anvendes ofte som et mål for, hvor mange frie OH-grupper der findes i et stof.