Hydroxyl er en OH-gruppe, hvis tilstedeværelse i organiske forbindelser giver disse karakteristiske egenskaber. Se fx alkoholer og fenoler.