Hydronefrose, (af hydro- og gr. nephros 'nyre' og -ose), sækkenyre, udvidelse af nyrebækkenet pga. hindring af afløbet fra nyren. Ved længerevarende hydronefrose udvides også nyrens samlerør. Afløbshindringen kan være medfødt (se medfødte sygdomme (urinvejssygdomme)), men er oftest en følge af sten eller svulster i urinvejene, sammentrykning af urinlederen pga. sygdom uden for denne eller prostatasygdom, der medfører urinophobning i blæren, hvorved blæretrykket overstiger det tryk, som nyrerne skal præstere for at drive urinen ned til blæren. I lettere grader kan hydronefrose være symptomfri, men efterhånden kan der fremkomme ophobning af affaldsstoffer i blodet (uræmi), hvis begge nyrer er ramt. Diagnosen stilles ved ultralydundersøgelse, røntgenundersøgelse og renografi (se også urinvejsundersøgelser). Behandlingen består i ophævelse af afløbshindringen, evt. ved midlertidig at udlede urinen fra nyren via et kateter til en åbning i huden (nefrostomi).