Hydroklorering, proces, hvor der indføres hydrogenklorid især i organiske forbindelser, der indeholder dobbeltbindinger, idet disse sprænges. Fx kan diklorethylen addere hydrogenklorid og danne triklorethan, som anvendes som opløsningsmiddel bl.a. til kold rensning af elektrisk udstyr.