Hydrocarboner, kulbrinter, d.s.s. carbonhydrider, se også miljømedicin.