Hydrobiologi, læren om økologi og levevis hos de organismer, der lever i vand. Se fx ferskvandsbiologi, hav (økologi) og sø-økologi.