Hydrauliske egenskaber, Et bindemiddel har hydrauliske egenskaber, hvis det reagerer med vand og danner produkter, der er praktisk taget uopløselige i vand. Portlandcement er det mest anvendte hydrauliske bindemiddel. Læsket kalk, den aktive bestanddel af almindelig kalkmørtel, er ikke hydraulisk, da reaktionen er med luftens kuldioxid og ikke med vand.