Hydraulisk ledningsevne, udtryk for den hastighed (målt i m/s), hvormed en væske kan passere en permeabel (gennemtrængelig) bjergart. Udtrykket, der normalt betegnes K, anvendes oftest om vand, men undertiden også om andre væsker. Den hydrauliske ledningsevne afhænger dels af permeabiliteten (Darcys lov), der er en bjergartsegenskab, dels af væskens viskositet og densitet ved en given temperatur.