Hydration, (gr. hydr- + lat. -ation), vands indgåen i en kemisk forbindelse.