Hvirvelløse dyr, invertebrater, fællesbetegnelse for alle de flercellede dyr, som ikke er hvirveldyr. Navnet dækker således over en ikke-naturlig (parafyletisk) gruppe (se kladisme). Se også dyr.