Hverdagsbevidsthed, common sense knowledge, den viden, som ligger til grund for vores vanlige aktiviteter og for vores oplevelse af det daglige liv, hverdagslivet. Inden for sociologien findes der forskellige opfattelser af hverdagsbevidstheden. Begrebet er centralt i Alfred Schutz' fænomenologiske sociologi, hvor det refererer til det fundament af typebestemt viden, som er grundlag for vores aktiviteter. Denne viden opleves som selvfølgelig i den forstand, at enhver tvivl om, at tingene kan være anderledes end de umiddelbart opleves, er suspenderet. Etnometodologerne understreger det aktivt skabende aspekt ved hverdagsbevidstheden og fremhæver de implicitte regler, gennem hvilke vi tilvejebringer en fælles oplevelse af mening og orden. Hvor ovennævnte teorier opfatter hverdagsbevidstheden som et centralt område og afsæt for sociologisk forståelse, opfatter andre sociologer hverdagsbevidstheden som en fordrejet eller en meget begrænset form for forståelse af verden.