Hurdle-effekt, (1. led eng. hurdle 'forhindring'), begreb, som anvendes inden for levnedsmiddelkonservering: den samlede hæmning af mikrobiel vækst illustreres som en række forhindringer for mikroorganismerne, fx lav tilgængelighed af vand, lav temperatur, nærvær af konserveringsmidler og salt samt sænket pH.