humanitær, politisk eller religiøse foreninger

Artikelstart

Handlinger, der foretages i humanitær, politisk eller religiøs sammenhæng, er kun omfattet af markedsføringsloven, såfremt de kan siges at være udslag af erhvervsvirksomhed. For så vidt angår handlinger, der foretages af en almennyttigforening, vil det bero på en konkret vurdering, om den pågældende aktivitet kan siges at være udslag af egentlig erhvervsvirksomhed.

Foreningens kerneaktiviteter og kommercielle aktiviteter

Hvis en forening driver forlagsvirksomhed, arrangerer medlemsrejser, driver butikker m.v., eller hvor fx en fagforening varetager sine medlemmers interesser ved levering af tjenesteydelser i form af individuel juridisk rådgivning og faglig bistand, eller salg af forsikringer og rabatordninger m.v., vil disse aktiviteter som udgangspunkt blive anset for at være erhvervsvirksomhed omfattet af markedsføringslovens anvendelsesområde. Det vil fx være tilfældet med FDM’s medlemsblad »Motor«, Danmarks Naturfredningsforeningens medlemsblad »Natur og Miljø«, samt ForbrugerrådetTænks medlemsblad »Magasinet ForbrugerrådetTænk«. At disse foreningers kommercielle forlagsaktiviteters overskud bliver kanaliseret udelukkende til deres traditionelle kernevirksomhed ændrer ikke, at denne forlagsaktivitet vil være omfattet af markedsføringslovens bestemmelser.

Fagforeninger

Derimod kan en fagforenings traditionelle kernevirksomhed – indgåelse af kollektive overenskomster om løn og arbejdsvilkår for medlemmer inden for et fagområde – ikke anses for handlinger i erhvervsøjemed og disse aktiviteter er derfor ikke omfattet af markedsføringslovens anvendelsesområde. Det afgørende er, om den almennyttige forening træder ind på et kommercielt marked. Det er karakteren af den konkrete aktivitet, der skal lægges vægt på, og ikke hvem der formelt set står bag aktiviteten.

Hvervning af medlemmer

Almennyttige foreningers hvervning af medlemmer, er ikke omfattet af markedsføringslovens anvendelsesområde. Hvis hvervning af medlemmerne sker til en forening, som i almindelighed driver virksomhed i erhvervsøjemed, er medlemshvervningen derimod omfattet af markedsføringslovens anvendelsesområde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en forening driver forlagsvirksomhed, arrangerer medlemsrejser, driver butikker osv. Der er tale om en samlet konkret vurdering, hvori bl.a. de af foreningens vedtægtsbestemte formål indgår.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig